Over ons

Vakantie Bijbel Week, kortweg VBW, is een ‘mis- sionaire actie’ van een paar dagen tijdens een van de schoolvakanties, die vanuit kerkelijke ge- meenten wordt georganiseerd om kinderen het Evangelie van Jezus Christus door te geven.
Door het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches, gesprekjes met kinderen in kleine groepjes en door verschillende andere activitei- ten zoals knutselen, (buiten)spelletjes en samen eten worden kinderen door christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel.

Foto's van dit jaar